Recenzje

W 1958 roku, na pierwszej wystawie ogólnopolskiej Krystyny Pławskiej Jackiewicz, została zauważona Kompozycja przez krytyka sztuki, Panią redaktor Garstecką.

O kolejnych wystawach indywidualnych Krystyny mówią Recenzenci - w 1967 roku krytyk sztuki, Pani Janina Stasiak pisze:

Krystyna Pławska Jackiewicz wypowiada się w zasadzie w dwóch technikach - ceramice i żeliwie, wykorzystując maksymalnie naturalne cechy materiału, w którym pracuje. Wszystkie pokazane prace charakteryzują się dużym wyczuciem form przestrzennych. Poza niebanalnym, doskonale zrównoważonym układem form, często przeciwstawnych, Artystka posiada znakomite wyczucie barwy ...

Prace żeliwne najobficiej reprezentowane na wystawie posiadają największy ładunek ekspresji i stanowią równocześnie najmiarodajniejszą legitymację umiejętności technicznych Artystki... .

W 1968 roku krytyk sztuki Kazimierz Rainczak pisze:

... w prostych prawie konstrukcyjnych jak od linijki wyciągniętych formach zawiera się tendencja do monumentalizacji… Pozwolę sobie wyrazić nadzieje, że oglądane na jej wystawie rzeźby będziemy mogli oglądać na pustych placach Wrocławia.

 

Kolejny znaczący etap w życiorysie twórczym Krystyny, to poza uczestnictwem w szeregu wystaw krajowych i zagranicznych, jugosławiańska przygoda rzeźbiarska. Początkowo uzyskane efekty, zawarte w wystawie indywidualnej w Nowym Sadzie, na podstawie serii rzeźb ceramicznych wykonanych w Zakładach Ceramicznych w Strazilowie, były uwieńczone wygranym konkursem w 1975 roku.
Następnie realizacja rzeźby pomnikowej w brązie dla miasta Beczeja - Pomnik Wolności z brązu, o którym pisał Bohdan Lachert:

... rzeźbę Krystyny widziałbym chętnie na tle pejzażu typu Salvadora Dali - rzeźba ta współdźwięczy z dziełami surrealizmu ...

Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1979 roku.

Z innych recenzji w Jugosławii:

... Rzeźba Wolność przypomina koncepcje antycznej Nike Samotrake ... beczejska Wolność istnieje w nadzwyczajnie obmyślanym otoczeniu.
(Tłumaczenie fragmentu serbskiej krytyki)

Tłumaczenie wyjątków do Spomenici u Vojvodini:

1979 Miejsce upamiętnienia z rzeźbą Wolność, Beczej, centrum miasta, autorzy:
Krystyna Pławska-Jackiewicz (1932) mgr sztuki,
Wiktor Jackiewicz (1932) architekt,
współautor projektu arch. Zenon Prętczyński
Za projekt koncepcyjny zespól otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie ogłoszonym w 1975 roku. Plac Wolności w Beczeju otoczony zabudową o wartości zabytkowej, bryła nowoczesnego domu towarowego niedostrzegalnie dotyka do placu charakterystycznego dla równinnych założeń urbanistycznych.
Pomnikowym rozwiązaniom placu nadano wartości trwale, a sam pomnik wpuszczony amfiteatralnie we wgłębienia nie kontrastuje z otaczającymi wieżami. Obecność bieżącej wody na tym wielkim plateau spacerowym i ujęcia tej wody nie są jedynie detalem estetycznym, lecz koniecznością przestrzeni kształtowanej klimatem kontynentalnym z gorącymi latami. Rozwiązano pogodzenie istniejącej architektury z nowymi formami: zachowanie tradycji i funkcji spotkań.

Wystawa Spomenici u Vojvodini 1947-1987, galeria Likovne Jeseni w Somborze wykazuje zainteresowanie ogromnym dziełem wnoszącym znaczący wkład w kształtowanie pomników w tym rejonie ...

W tym okresie, na terytorium Vojvodiny powstało 2000 miejsc upamiętnienia od monumentalnych do nadzwyczaj skromnych, a z punktu widzenia wartości artystycznych różnych ...

W istniejącym uformowanym centralnym placu, charakterystycznym dla miasta na równinach Vojvodiny, z zabudową o ogromnych wartościach zabytkowych, zrealizowano miejsce upamiętnienia doskonale podporządkowane funkcjom śródmiejskim, a nade wszystko podporządkowane spotkaniom.

Rzeźba Wolność przypomina koncepcje antycznej Nike Samotrake.

Beczejska Wolność istnieje w starannie przemyślanym otoczeniu w cieniu lokalnej tęsknoty do kamienia, zamiast tradycyjnego materiału ceramicznego tak charakterystycznego jako wykładziny placów.

Twierdzimy, że to są wybrane przykłady rzeźby pomnikowej o trwałych wartościach w dorobku naszej plastyki i na przekór opiniom o wielkiej ilości bezwartościowych pomnikowych obiektów przedstawiona galeria Spod nieba Vojvodiny daje podstawy do porównań w skali międzynarodowych relacji ... (17 kwietnia 1988 roku)

 

Na wystawie rodzinnej w 2007 roku został przedstawiony zestaw wybranych prac charakteryzujących twórczość Krystyny Pławskiej Jackiewicz: portrety Wiercińskiego i Przegrodzkiego, rzeźby takie jak pomnik Marii Skłodowskiej-Curie w brązie, inne rzeźby w żeliwie i ceramice, jako nagrodzone w konkursach międzynarodowych i krajowych.